מבין לקוחותיי, נמנים: רשויות מקומיות, משרדי ממשלה, מתכננים ויועצים סביבתיים, חוקרים באוניברסיטה ועוד

מבין לקוחותיי